Prírodovedný denný program


V rámci nášho prírodovedného tábora Mladý vedec ?– 5.8. – 9.8. 2019 na Ústave materiálového výskumu SAV v priestoroch Výskumného centra progresívnych materiálov a technológií PROMATECH v Košiciach zasvätia zvedavé deti do tajov vedy Ing. Erika Múdra, PhD. a Ing. Alexandra Kovalčíková, PhD. ?‍??‍?
Predstavia im prácu a život vedca a ukážu im vedu ako bežnú súčasť života. ? Zaujímavou a hravou formou deti dostanú možnosť vytvoriť si pozitívny obraz o technike, fyzike či chémii a možno v budúcnosti tieto predmety nebudú pre ne strašiakom. ??? Po krátkej úvodnej prednáške si deti pomocou zábavných experimentov a skúšok z oblasti fyziky, chémie a materiálového inžinierstva otestujú základné vlastnosti rôznych materiálov na experimentálnych stanovištiach.
Na experimentovanie budú mat okrem iného aj rôzne typy mikroskopov, aby si deti samé mohli pozrieť ľudský vlas, lupeň obyčajného lúčneho kvietku či kliešťa. ??? Všetky potrebné informácie a prihlášku nájdete na našej stránke: letný prázdninový program ☺️ Tešíme sa.