Video – katechézy


Stručná informácia o katechézach Dobrého pastiera z Átria Ivanka pri Dunaji.