Jarný prázdninový program

Jarný prázdninový program - BOJ O KRÁĽOVSTVO RODÍN

Jarný prázdninový program

Informácie:
Program bude prebiehať v DC OVEČKA v dopoludňajších (8.00 – 12.00 h.) a popoludňajších hodinách (13.00 – 17.00 h.).

Príspevok:
  • pre deti vo veku 3 – 6 rokov (4 h. denne) = 8,00 €/deň
  • pre deti vo veku 7 – 12 rokov (2 x 4 h. denne) = 10,00 €/deň

Súrodenecká zľava: každý ďalší súrodenec má zľavu z riadnej ceny 1,00 €/deň.

Prihlasovanie:
Vzhľadom na obmedzenú kapacitu priestorov je potrebné prihlásiť deti čo najskôr.
Prihlásiť je možné telefonicky na čísle 0951 125 690
alebo mailom na dc@rcovecka.sk.

Ponúkame možnosť doobjednania obeda v stravovacom zariadení.