Otvorenie Detského centra Ovečka


Deň otvorených dverí 13.12. 2018:

Detské centrum Ovečka ponúklo k nahliadnutiu svoje priestory a program v rámci
Dňa otvorených dverí.

Naše Centrum si malo možnosť naplno prežiť skutočnú rodinnú atmosféru.
Deti mohli realizovať svoje tvorivé nápady pri práci s papierom, vyskúšať si kreatívne šitie
a vyšívanie na špeciálnom šijacom stroji, zahrať si divadielko v naozajstných kostýmoch,
či zatancovať balet.
Predvianočná nálada bola umocnená koledami za sprievodu hudobných nástrojov.
Všetci odchádzali naplnení pokojom a radosťou, ktorá by mala byť bežnou súčasťou nášho
centra.